Uroczystość pierwszej profesji zakonnej w Paragwaju

Dnia 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego pięć naszych sióstr nowicjuszek s. Paola, s.Monica, s.Rebeca, s.Jessica i s.Fernanda złożyły na ręce siostry Delegatki Matki Generalnej Leoni Przybyło pierwszą profesje zakonną. Uroczystość miała miejsce w Bottrell w naszym kościele znajdującym się na terenie nowicjatu.

Przed Eucharystią miało miejsce błogosławieństwo rodziców. Siostra Przełożona Leonia podziękowała rodzicom za dar ich córek dla naszego Zgromadzenia, następnie rodzice pobłogosławili swoje córki.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Wikariusz Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Krzysztof Poświata, w koncelebrze z księżmi : ks. prowincjałem Piotrem Szytniewskim, ks. Tadeuszem Brzuszkiem, ks. Wojciechem Kapusta, ks. Stanisławem Nowak,
ks. Claudio Figueredo, ks. Gustavo Raffa , ks. Anibal Cantero.

Ksiądz Krzysztof Poświata podczas homilii wygłoszonej w języku hiszpańskim,  zaznaczył o istocie radości
i nadziei powołanych, o niesieniu Chrystusa w charyzmacie michalickim do tych którzy tej nadziei, radości nie mają, zwłaszcza do młodych, zagubionych, samotnych.

W uroczystościach oprócz rodzin sióstr neoprofesek uczestniczyli tutejsi mieszkańcy, nasze dzieci i młodzież
z którą pracujemy, sąsiedzi oraz burmistrz naszej miejscowości. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem pomagali nam w przygotowaniu tej uroczystość.  Piękną dekorację w kościele przygotowała s. Jolanta Grzywna, która również czuwała nad całym przebiegiem liturgii.

Po Eucharystii miało miejsce spotkanie przy wspólnym stole, przygotowanym przez tutejszą ludność, oraz nasze siostry.  Również młodzież z naszej miejscowości, znajomi, rodziny, siostry neoprofeski , seminarzyści
i nowicjusze przygotowali część artystyczną, przedstawiając swoje zdolności, taneczno –muzyczne.

Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystkie łaski jakie otrzymałyśmy, za dar naszych sióstr, za każdą modlitwę
i dobro.