129. rocznica przyjazdu Matki Anny Kaworek do Miejsca Piastowego

W dniu dzisiejszym siostry Michalitki licznie uczestniczyły w Eucharystii w kościele parafialnym w Miejscu Piastowym z okazji 129 – tej rocznicy przyjazdu Matki Współzałożycielki Anny Kaworek na ziemię podkarpacką. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Musz – Przełożony Domu Macierzystego Ksieży Michalitów w Miejscu Piastowym
Siostry włączyły się w posługę liturgiczną i wraz z wiernymi modliły się o dar beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Anny Kaworek oraz za wszystkie osoby polecane Jej wstawiennictwu 
Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w darze Jej osoby dla naszego Zgromadzenia!!!