Spotkanie Sióstr Seniorek 70+

14 – 16 czerwca w Miejscu Piastowym, w Domu Macierzystym, miało miejsce spotkanie Sióstr Seniorek 70+, które zgromadziło Siostry starsze  z  domów zakonnych w Polsce. Spotkanie to miało charakter Maryjny.  Siostry uczestniczyły w konferencjach, spotkaniach, pielgrzymce do Dębowca i wspólnej rekreacji. Na rozpoczęcie spotkania s. Wikaria Zacharia Depta, wprowadziła Siostry w to szczególne wydarzenie, które wpisuje się w formację permanentną. Nawiązała Ona do słów Ojca Św. Jana Pawła II, który powiedział
, że : „ z chrześcijańskiego  punktu widzenia STAROŚĆ TO MŁODOŚĆ, że On się nie starzeje – przeciwnie,
jest coraz młodszy, ponieważ coraz bardziej zbliża się do Boga”. Pierwszy dzień był dniem modlitwy, podczas którego,  zaproszony O. Gwardian Krzysztof Kozioł OFM Conv. /proboszcz parafii w pobliskiej Głowience/ wygłosił do Sióstr Seniorek, konferencję o pięknym czasie, jakim jest wiek sędziwy. Dotknął również trudnych stron starości i wydobywał na podstawie przemówień Ojca św. Jana Pawła II do osób starszych, głębię tego wieku  i zadania, które osoby starsze mają do  spełnienia względem młodego pokolenia. Siostry miały czas na osobiste spotkanie z Jezusem podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu i skorzystać z sakramentu pokuty. Odbyło się również spotkanie z gościem, którym była pani Anna Surowiak – członkini Wspólnoty Niewiast
Mi-ka-El, wieloletnia przewodniczka i pilot pielgrzymek Maryjnych do Medjugoria. Spotkanie to, było wielkim świadectwem miłości do Maryi, oraz możliwością duchowego pielgrzymowania każdej z Sióstr do tego cudownego miejsca, gdzie Maryja prosi o modlitwę o pokój. Kolejnym etapem spotkania był dzień pielgrzymki do Sanktuarium w Dębowcu, gdzie Siostry mogły usłyszeć orędzie Matki Bożej Płaczącej z La Salette i modlić się o głębokie nawrócenie własne i całego świata. Trzecim etapem spotkania był wyjazd do kina, by oglądając film „Historia jednej zbrodni” przygotować się do wielkiego wydarzenia w Kościele, którym jest beatyfikacja rodziny Ulmów. Podczas tych trzech dni wspólnego spotkania Sióstr Seniorek nie zabrakło wspomnień, dawnego michalickiego śniadania, pięknej wesołej rekreacji, która przygotowana przez Siostry pielęgniarki, bardzo zmotywowała i zaangażowała wszystkie Siostry 70+ do udziału / powstał nawet hymn spotkania Sióstr Seniorek 70+/.

Wdzięczne Bogu i ludziom za ten piękny czas z Maryją, z Siostrami, pięknymi wspomnieniami oraz planami na przyszłość, Siostry Seniorki powróciły do swoich wspólnot.