Spotkanie formacyjne Sióstr Katechetek

W dniach od 17 do 19 listopada br. odbyło się coroczne spotkanie formacyjne sióstr katechetek. Rozpoczęło się ono wieczorem w dniu przyjazdu, wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. Siostry zjechały się do Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym z wszystkich, polskich placówek. Zjazd miał wymiar formacyjny, siostry uczestniczyły przede wszystkim we wspólnej modlitwie i słuchaniu Słowa, które głosił ks. Grzegorz Sprysak CSMA. Nie brakowało także spotkań wspólnotowych, podczas których podejmowane były dyskusje nad ważnymi kwestiami i problemami związanymi z katechetyczną posługą. W sobotę do południa ks. Grzegorz Kosakowski CMSA, psychoterapeuta, przybliżył siostrom problemy związane z psychorozwojem dzieci
i młodzieży.