130. rocznica przyjazdu Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek do Miejsca Piastowego

Dnia 25 lutego w kościele parafialnym w Miejscu Piastowym, odbyła się uroczysta Eucharystia z okazji  130. rocznicy przybycia Matki Współzałożycielki na ziemię podkarpacką. Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił  ks. Dariusz Wilk – Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów. Wspólnotę modlitewną wraz z licznie zgromadzonymi siostrami tworzyli parafianie, wspólnie wypraszając dar beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej oraz dar nowych powołań do Zgromadzeń Michalickich. W posługę liturgiczną aktywnie włączyły się siostry oraz dzieci ze scholi parafialnej.

To wyjątkowe wydarzenie przypomniało o dziedzictwie Matki Anny i jej wielkim wkładzie w duchowy rozwój nie tylko Zgromadzenia Sióstr Michalitek, ale także w społeczności Miejsca Piastowego o czym przypomniała,
w krótkim wprowadzeniu s. Dawida Ryll CSSMA oraz Ojciec Generał w wygłoszonej homilii.