Męka Pańska z bł. ks. Bronisławem Markiewiczem i Czcigodną sł. Bożą Anną Kaworek

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. s. Anny Kaworek w Biedrzychowicach zaprezentowali inscenizowaną
Drogę Krzyżową, wplatając w rozważania postać bł. ks. Bronisława Markiewicza oraz Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek.