Spotkanie formacyjne Wspólnoty Mi-Ka-El na Górze św. Anny

W dniu 22 marca 2024 odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Wspólnoty Niewiast Mi-Ka-El na Górze
św. Anny. Tym razem gościłyśmy w naszej Wspólnocie Matkę Generalną Julię Szteliga i Siostrę Wikarię Generalną Zacharię Depta.Po Eucharystii Matka Generalna skierowała do naszej Wspólnoty słowo i przekazała Ikonę Św. Michała Archanioła, która z inicjatywy Niewiast będzie peregrynować odwiedzając ich rodziny
i pozostając trzy dni w każdej rodzinie. Niewiasty chcą powierzać Świętemu Patronowi swoje intencje, a także modlić się w intencjach naszego Zgromadzenia, szczególnie o nowe powołania.
Polecamy Bogu ten czas peregrynacji.