Niedziela anielska w Przytyku

28 kwietnia br., była obchodzona w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku. Słowo Boże na wszystkich mszach świętych wygłosił ks. Krzysztof Poświata – wikariusz generalny Księży Michalitów, wprowadzając wiernych w tajemnice działania aniołów w naszym życiu szczególnie Anioła Stróża i św. Michała Archanioła. Wiele osób po mszach świętych przyjmowało szkaplerz św. Michała Archanioła.
Po południu ks. Krzysztof spotkał się z istniejącą w tej parafii grupą Czcicieli Świętego Michała Archanioła
w domu Sióstr Michalitek, gdzie członkowie tej wspólnoty regularnie gromadzą się na comiesięczne adoracje
w domu Sióstr i w kościele parafialnym.
Niech Pan będzie uwielbiony w Jego Aniołach i Świętych.