Żarnowieckie spotkanie z poezją. Poetycki wieczór s. Dawidy Ryll

20 czerwca br. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu odbyło się Spotkanie Poetyckie pod tytułem „Nadzieja zamiast lęku”. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Dyrekcja Muzeum.  Wzięło w nim udział troje poetów twórczością związanych z Podkarpaciem: s. Dawida Ryll CSSMA, Andrzej Obuch i Edward Marszałek. Spotkanie poprowadziła dr Zofia Borzuchowska, a oprawę muzyczną wykonała Adrianna Nycz.  W pięknej, klimatycznej atmosferze żarnowieckiego dworku poeci zaprezentowali swoje wybrane utwory. Z uwagi na odmienność stylów zaproszonych twórców było to ciekawe doświadczenie literackie.  Twórczość s. Dawidy spotkała się z wielkim uznaniem i  aplauzem widowni. Przy okazji siostra została poproszona o krótkie przedstawienie Zgromadzenia zakonnego do którego przynależy jako Michalitka. S. Dawidzie  towarzyszyła grupa współsióstr, które wspierały ją w prezentacji twórczości.