Ingres bp. Artura Ważnego

 (fot. Jarosław Olesiński)

22 czerwca br. odbyło się uroczyste wydarzenie Ingresu Ks. Bpa Artura Ważnego do Katedry w Sosnowcu.
Na zaproszenie ks. Biskupa w uroczystościach uczestniczyły delegowane ze Zgromadzenia radna generalna
s. Dominika Tuzimek i przełożona domu zakonnego w Częstochowie s. Eleonora Skubisz.  W minionym roku
Ks. Biskup prowadził rekolekcje zakonne dla sióstr w Zgromadzeniu Michalitek, stąd z tym większą wdzięcznością Siostry Michalitki pamiętają o nowym Pasterzu diecezji sosnowieckiej.

Relacja z wydarzenia