Category Archives: Dom Generalny

Warsztaty Florystyczne w Miejscu Piastowym

W dniach 27-30 listopada 2023 r., w naszym Domu Rekolekcyjnym w Miejscu Piastowym odbyły się Warsztaty Florystyczne. Pierwszy dzień miał charakter maryjny: Dzień z Matka Bożą – „MAGNIFIKAT – ODDECHEM MARYI”, poprowadził go o. Nikola Tandara SMM. Eucharystia, Adoracja, Konferencje, zasłuchanie w Słowo Boże, możliwość zwiedzenia Sanktuarium na Górce. Modlitwa przy Sarkofagu Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek i jeszcze wiele innych propozycji modlitewnych w których brały udział uczestniczki warsztatów. Dzień zakończono modlitwą różańcową przy IKONIE MARYI.
Kolejny dzień charakteryzował się zajęciami praktycznymi, w których uczestniczki tworzyły dekoracje Adwentowe i Bożonarodzeniowe.

Spotkanie formacyjne Sióstr Katechetek

W dniach od 17 do 19 listopada br. odbyło się coroczne spotkanie formacyjne sióstr katechetek. Rozpoczęło się ono wieczorem w dniu przyjazdu, wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. Siostry zjechały się do Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym z wszystkich, polskich placówek. Zjazd miał wymiar formacyjny, siostry uczestniczyły przede wszystkim we wspólnej modlitwie i słuchaniu Słowa, które głosił ks. Grzegorz Sprysak CSMA. Nie brakowało także spotkań wspólnotowych, podczas których podejmowane były dyskusje nad ważnymi kwestiami i problemami związanymi z katechetyczną posługą.

11 listopada – Święto Niepodległości w Miejscu Piastowym

11 listopada w Miejscu Piastowym odbył się kolejny Marsz Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem z flagą Polski z placu przy Urzędzie Gminy do Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza na ,,Górce”.
Pod pomnikiem Anioła Stróża Polski poszczególne delegacje złożyły kwiaty a następnie wszyscy zgromadzeniu udali się na Eucharystię, po której wszyscy zebrani mogli uczestniczyć w koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej gminy Miejsce Piastowe.

Spotkanie Sióstr dyrektorek naszych dzieł wychowawczych

W dniach 13-14 października 2023 roku w Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie Sióstr dyrektorek naszych dzieł wychowawczych. Podczas spotkania towarzyszyła nam Matka Generalna Julia Szteliga, która wsłuchiwała się w wypowiedzi Sióstr dyrektorek o radościach i trudach z którymi się zmagają w kierowaniu Placówkami. W drugim dniu spotkania mierzyłyśmy się z zaktualizowaniem dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Rekolekcje w ciszy, przy Słowie i Adoracji

W dniach 13-15.10.2023r. w domu rekolekcyjnym w Miejscu Piastowym odbyły się rekolekcje w ciszy, przy Słowie i Adoracji. Hasłem przewodnim tego czasu było pytanie Jezusa, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana – „ Czy kochasz mnie”. W spotkaniu wzięło udział 8 dziewczyn, które chciały w ciszy i milczeniu zastanowić się nad tematem miłości do Boga. W tym czasie towarzyszyły im: s. Agnieszka Mastej i s. Barbara Kielar. Dni skupienia rozpoczęły się w piątkowe popołudnie.

Pielgrzymka do Klimkówki, w intencji nowych powołań.

W liturgiczne wspomnienie Św. S. Faustyny, 5 października, z Miejsca Piastowego, wyruszyła pielgrzymka, w intencji nowych powołań, do Kościoła pw. Znalezienia Św. Krzyża, do Klimkówki. Kilka sióstr z naszej wspólnoty domowej, o godzinie 7.00, zgromadziło się przy Krypcie Matki Anny Kaworek. Po modlitwie przy naszej Współzałożycielce, udałyśmy się w drogę. Rozważając tajemnice różańca świętego, powierzałyśmy Panu sprawę powołań i przepraszałyśmy za własne zaniedbania i grzechy.

Rekolekcje dla dziewcząt z nasłuchiwaniem woli Bożej

W dniach 17-20. 08. 2023 r. grupa dzielnych, młodych dziewcząt, z pasją wyruszyła na “poszukiwanie Perły”. W czasie rekolekcji towarzyszył nam ks. Grzegorz Kosakowski CSMA, który przez konferencje, sakramenty i radosne dyskusje przy kawie, pomagał nam odkrywać ten skarb w sobie i w Bogu.

Pierwsze Warsztaty Muzyczne dla scholanek

W dniach od 30 lipca do 2 sierpnia 2023r. w Miejscu Piastowym odbyły się Pierwsze Warsztaty Muzyczne dla scholanek prowadzonych przez Siostry Michalitki. Dziewczęta przyjechały z Jasła, Klimkówki, Krakowa, Miejsca Piastowego, Poronina, Przytyka, Radomia, Szydłowca, Wielopola Skrzyńskiego i Wołomina. Razem było ich wszystkich siedemdziesiąt pięć uczestniczek i osiem Sióstr. Kierowniczką całej przygody, spotkania wakacyjnego scholanek była s. Ewelina Kotwica. Nad wszystkim czuwała s. Koleta Cyran – radna generalna i inspektorka ds. wychowania w naszym Zgromadzeniu. Od strony muzycznej warsztaty poprowadziła s. Mariola Bochniak.