Category Archives: Dom Generalny

Rekolekcje w ciszy, przy Słowie i Adoracji

W dniach 13-15.10.2023r. w domu rekolekcyjnym w Miejscu Piastowym odbyły się rekolekcje w ciszy, przy Słowie i Adoracji. Hasłem przewodnim tego czasu było pytanie Jezusa, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana – „ Czy kochasz mnie”. W spotkaniu wzięło udział 8 dziewczyn, które chciały w ciszy i milczeniu zastanowić się nad tematem miłości do Boga. W tym czasie towarzyszyły im: s. Agnieszka Mastej i s. Barbara Kielar. Dni skupienia rozpoczęły się w piątkowe popołudnie.

Pielgrzymka do Klimkówki, w intencji nowych powołań.

W liturgiczne wspomnienie Św. S. Faustyny, 5 października, z Miejsca Piastowego, wyruszyła pielgrzymka, w intencji nowych powołań, do Kościoła pw. Znalezienia Św. Krzyża, do Klimkówki. Kilka sióstr z naszej wspólnoty domowej, o godzinie 7.00, zgromadziło się przy Krypcie Matki Anny Kaworek. Po modlitwie przy naszej Współzałożycielce, udałyśmy się w drogę. Rozważając tajemnice różańca świętego, powierzałyśmy Panu sprawę powołań i przepraszałyśmy za własne zaniedbania i grzechy.

Rekolekcje dla dziewcząt z nasłuchiwaniem woli Bożej

W dniach 17-20. 08. 2023 r. grupa dzielnych, młodych dziewcząt, z pasją wyruszyła na “poszukiwanie Perły”. W czasie rekolekcji towarzyszył nam ks. Grzegorz Kosakowski CSMA, który przez konferencje, sakramenty i radosne dyskusje przy kawie, pomagał nam odkrywać ten skarb w sobie i w Bogu.

Pierwsze Warsztaty Muzyczne dla scholanek

W dniach od 30 lipca do 2 sierpnia 2023r. w Miejscu Piastowym odbyły się Pierwsze Warsztaty Muzyczne dla scholanek prowadzonych przez Siostry Michalitki. Dziewczęta przyjechały z Jasła, Klimkówki, Krakowa, Miejsca Piastowego, Poronina, Przytyka, Radomia, Szydłowca, Wielopola Skrzyńskiego i Wołomina. Razem było ich wszystkich siedemdziesiąt pięć uczestniczek i osiem Sióstr. Kierowniczką całej przygody, spotkania wakacyjnego scholanek była s. Ewelina Kotwica. Nad wszystkim czuwała s. Koleta Cyran – radna generalna i inspektorka ds. wychowania w naszym Zgromadzeniu. Od strony muzycznej warsztaty poprowadziła s. Mariola Bochniak.

Ponowienie profesji czasowej

26 lipca 2023 roku w Domu Generalnym Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym dziewięć sióstr juniorystek
ponowiło swoją profesję czasową. Siostry przygotowywały się do złożenia profesji poprzez
ośmiodniowe rekolekcje, podczas których wraz z innymi siostrami trwały na modlitwie
i słuchaniu Bożego Słowa. Rekolekcje prowadził ks. Mateusz Szerszeń CSMA. Przewodniczył również
Eucharystii, podczas której siostry złożyły śluby: czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa. Po zakończonej Eucharystii i odśpiewaniu Hymnu Junioratu, wszystkie
siostry juniorystki otrzymały od Matki Generalnej posłanie i błogosławieństwo na nowe placówki. Zwieńczeniem uroczystości był obiad i wspólne świętowanie.

Spotkanie Sióstr Seniorek 70+

14 – 16 czerwca w Miejscu Piastowym, w Domu Macierzystym, miało miejsce spotkanie Sióstr Seniorek 70+, które zgromadziło Siostry starsze z domów zakonnych w Polsce. Spotkanie to miało charakter Maryjny. Siostry uczestniczyły w konferencjach, spotkaniach, pielgrzymce do Dębowca i wspólnej rekreacji. Na rozpoczęcie spotkania s. Wikaria Zacharia Depta, wprowadziła Siostry w to szczególne wydarzenie, które wpisuje się w formację permanentną.

„Na chwałę Trójcy Przenajświętszej… –  ślubuję na  całe życie…”

4 czerwca br, w niedzielę Uroczystości Przenajświętszej Trójcy, w Domu Generalnym Zgromadzenia, odbyła się ceremonia wieczystych ślubów zakonnych, które w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Michała Archanioła złożyły: s. Monika Kubiszyn i s. Anna Greszta.
Siostry swoje wieczyste TAK wypowiedziały „na chwałę Trójcy Przenajświętszej”, bo tak się zaczyna formuła, w której Siostry Michalitki składają Bogu swoje śluby na całe życie zakonne.
Uroczystej Eucharystii, podczas której dokonał się ten uroczysty akt zaślubin przewodniczył Przełożony Generalny Michalitów ks. Dariusz Wilk. Obecny był również zaproszony Inspektor Salezjanów Marcin Kaznowski z Krakowa, księża z rodzin sióstr oraz współbracia Michalici. Na wspólne świętowanie przybyli oczywiście członkowie najbliższej rodziny s. Moniki i s. Anny oraz osoby dla nich ważne.

Pogrzeb sp. s. Bożeny Turoń

1 czerwca br. w Miejscu Piastowym w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Michalitek odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. s. Bożeny Eleonory Turoń. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył przełożony Domu Zakonnego Michalitów na „Górce” – ks. Tadeusz Musz, zaś okolicznościowe słowo wygłosił ks. Józef Tyniec. Kaznodzieja jako wieloletni opiekun duchowy sp. s. Bożeny podkreślił wartość ofiary życia i cierpienia jakie składała s. Bożena przez ostatnie lata przyjmując doświadczenie ciężkiej choroby. Podkreślił, że zgoda z wolą Bożą, która niekiedy poddaje wielkiej próbie naszą wiarę czyni nasze życie niezwykle owocnym duchowo przez zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym.