Category Archives: Dom Generalny

Te Deum laudamus…

7 maja br w Miejscu Piastowym odbyła się uroczystość Jubileuszu życia zakonnego Sióstr Michalitek. 50 – lecie świętowała s. Marta Kołodziejczyk i s. Cyryla Kramek, zaś brylantowy jubileusz 75 – lecia życia ślubami obchodziła s. Mieczysława Kozioł. W uroczystości wzięło udział wielu kapłanów na czele z Ojcem Generałem Ks. Dariuszem Wilkiem CSMA. Na świętowanie przybyli przyjaciele i członkowie rodzin sióstr. Obecne były także siostry z wielu placówek Zgromadzenia. Dziękujemy dobremu Bogu za dar ich powołania i życzymy obfitych łask jubileuszowych.

Marsz Wdzięczności za Św. Jana Pawła II Miejsce Piastowe

1 kwietnia br w Miejscu Piastowym o godz. 20. 00 wyruszył Marsz Wdzięczności za Św. Jana Pawła II. Uczestnicy marszu szli spod pomnika bł. Ks. Markiewicza przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i zakończyli swoją wędrówkę przy pomniku św. Jana Pawła II w Targowiskach. Jest to miejsce, gdzie w 1997 roku samolot Ojca św. wylądował na podkarpackiej ziemi.

Sesja Biblijna – “Przekuć cierpienie w miłość”

W dniu 24 – 26 marca w Miejscu Piastowym w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Michalitek odbyła się sesja biblijna ,,Przekuć cierpienie w miłość”. Sesję poprowadziła biblistka pani dr Danuta Piekarz. W wydarzeniu wzięło około 70 osób: siostry Michalitki z domu macierzystego i naszych placówek, siostry Serafitki, niewiasty ze wspólnoty Mi-ka-El i inni zainteresowani. Czas sesji był bogato wypełniony Słowem i modlitwą. W piątek i sobotę Eucharystię sprawował ks. Bohdan Dutko MS – saletyn z Dębowca.

Kurs Florystyczny

20-22 marca w Domu rekolekcyjnym Sióstr Michalitek, w Centrum Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, odbyła się sesja formacyjna dla sióstr zakonnych i osób świeckich. Temat brzmiał :”Na wzór Św Michała Archanioła trwając w uwielbieniu Boga, pomagajmy wiernym głębiej przeżywać liturgię przez piękno kwiatów i okolicznościowe dekoracje”

Zebranie Przełożonych lokalnych Zgromadzenia

W dniach 17-19 lutego w Domu Generalnym Zgromadzenia w Miejscu Piastowym odbyło się Zebranie Przełożonych lokalnych wspólnot Sióstr Michalitek z kraju i zagranicy. W Zebraniu uczestniczyło 35 sióstr wraz całym Zarządem Zgromadzenia. Tym razem Zebranie miało charakter głównie formacyjny. Treść konferencji wygłoszonych do sióstr przez o. Krzysztofa Górskiego OCD skupiała się wokół tematu wspólnoty, budowania relacji i zasad dobrego dialogu.

Szkolenie dla wychowawców w Miejscu Piastowym

W dniach 10-12.02.2023 r. odbyło się w Miejscu Piastowym spotkanie szkoleniowe w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line) prowadzone przez Panią Małgorzatę Więczkowską. Główny temat konferencji i rozmów dotyczył zagrożeń jakie niosą współczesne media społecznościowe, a szczególnie korzystanie ze smatfonów przez dzieci i młodzież. W szkoleniu uczestniczyły siostry, wychowawcy pracujący w michalickich przedszkolach, oratoriach i placówkach wychowawczych oraz rodziny zaprzyjaźnione.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pracy wychowawczej oraz za dar modlitwy w intencji dzieci i młodzieży.
Niech słowa Pani Małgorzaty Więczkowskiej “Czas – najważniejszym darem dla dziecka” pozostaną w naszych sercach jako drogowskaz w codziennej posłudze

Święto bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym

30 stycznia 2023 w Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbyła się doroczna uroczystość odpustowa złączona z obchodami liturgicznego Święta Założyciela Michalickich Zgromadzeń zakonnych ks. Bronisława Markiewicza. W Sanktuarium w bocznym ołtarzu znajduje się sarkofag z relikwiami Błogosławionego.