Rocznica przyjazdu
m. Anny Kaworek
do Miejsca Piastowego – 1894 r.

+ s. Bronisława Ochała – 1949 r.
+ s. Fabiola Trznadel – 2019 r.