Niedziela z Matką Anną

Dnia 27 lutego br. w Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Poroninie odbyła się „ Niedziela z Matką Anną” zorganizowana z racji obchodów 150 – lecia Jej urodzin. Podczas każdej Eucharystii w tym dniu słowo do parafian głosiła s. Agnieszka Zych. Przybliżała ona mieszkańcom Poronina naszą Współzałożycielkę
i opowiadała o jej heroicznym życiu, o trwaniu w nadziei pośród przeciwności. Głoszenie słowa zbiegło się
z bardzo trudną sytuacją na Ukrainie i rozpoczętymi działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą. Siostra podkreślała, że w tym co dzieje się na naszych oczach nie możemy tracić ufności, ale błagać Boga o zmiłowanie nad światem. Nadzieje powinniśmy czerpać ze „Słowa Życia” – którego każdy powinien się uchwycić z wiarą, że ma ono moc przemieniać ten świat na lepsze, zaczynając od przemiany naszych serc. Na każdej Eucharystii krótkim świadectwem osobistego spotkania z Matką Anną dzieliły się też siostry juniorystki: s. jun. Barbara Kielar i s. jun. Elżbieta Borek. W swoich świadectwach zachęcały do modlitwy za wstawiennictwem Matki Anny – zaświadczając o „małych cudach”, których mogły doświadczyć już w życiu swoim i swoich najbliższych. Siostry przygotowały oprawę muzyczną każdej Eucharystii i włączyły się w Liturgię Słowa. W śpiew i czytanie czytań liturgicznych włączyły się siostry ze wspólnoty w Poroninie: s. Monika Świercz i s. jun. Dominika Niemczyk.
Po każdej Mszy świętej siostry rozprowadzały książkę “Dom w cieniu skrzydeł” i ulotki z modlitwą
o beatyfikację Czcigodnej Sł. Bożej Matki Anny Kaworek”. Mieszkańcy Poronina licznie zgromadzili się w tym dniu na Eucharystiach, dzięki czemu Słowo o naszej Matce Annie dotarło do wielu osób w podhalańskiej miejscowości. Ufamy, że ten czas wyda dobre owoce, a modlitwa za przyczyną naszej Współzałożycielki dokona prawdziwych „cudów” w sercach i życiu tych, którzy będą o nie prosić.