Niedziela z Matką Anną w Przytyku

20 marca br. w parafii Podwyższenia Krzyża św. odbyło się duchowe spotkanie z Czcigodną Służebnicą Bożą Matką Anną Kaworek. Życiem, powołaniem i posłannictwem naszej Współzałożycielki, podczas głoszonego Słowa, dzieliły się Siostry: s. Fides Modlińska, s. Agnieszka Mastej. W dziele tym wspomagała ich
s. jun. Małgorzata Kolanko. Niedziela zorganizowana została w ramach  III roku Nowenny Jubileuszowej poświęconej naszej Matce, z racji jej 150 rocznicy Urodzin. Siostry przygotowały częściowo oprawę muzyczną każdej Eucharystii i włączyły się w Liturgię Słowa. Uczestniczyły w spotkaniu i próbie scholi parafialnej i razem
z dziećmi i młodzieżą prowadziły śpiew na jednej z mszy świętej. Rozprowadzały ulotki o Czcigodnej Służebnicy Bożej oraz książkę “Dom w cieniu skrzydeł”.  Razem z parafianami modliły się o jej rychłą beatyfikację. Ze strony parafian spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i wdzięcznością: za głoszone Słowo, piękno oprawy liturgicznej i obecność.