Szkoła Podstawowa imienia S. Anny Kaworek w Biedrzychowciach

Transmisja z wydarzenia

Matka Anna Kaworek, Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła 24 marca br.  uroczyście „powróciła” do rodzinnych Biedrzychowic na Śląsku Opolskim, które są miejscem jej narodzin. Tego dnia oficjalnie została obrana Patronką istniejącej tam Szkoły Podstawowej. Podczas uroczystej mszy, którą koncelebrował biskup Rudolf Pierskała, został poświęcony sztandar placówki, a następnie na szkolnym budynku odsłonięto tablicę upamiętniająca to wydarzenie.  

Nadanie szkole imienia, poświęcenie sztandaru oraz  pierwsze oficjalne wykonanie napisanego z tej okazji hymnu zbiegło się ze 140 rocznicą  istnienia obecnej szkoły i  150 rocznicą urodzin wybranej Patronki.

W uroczystościach licznie wzięli udział zaproszeni goście. Wśród nich samorządowcy z Burmistrzem Piotrem Bujakiem na czele oraz Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. Obecni byli również przedstawiciele  duchowieństwa oraz Siostry Michalitki ze swoją  Przełożoną Generalną M. Julią Szteliga.
Matka Julia w okolicznościowym wystąpieniu podziękowała i pogratulowała wyboru Patronki szkolnej społeczności zapewniając o więzi i życzliwej współpracy ze Zgromadzenia w formowaniu młodych pokoleń. Złożyła także życzenia najlepszych wyników uczniom i ich nauczycielom Szkoły.