Wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt

Wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt odbyły się 26 marca 2022r. w Krakowie oraz 2 kwietnia 2022r.
w Warszawie. Ich przewodnim tematem było wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Dni skupienia prowadziła s. Paulina Wojdyła, s. Agnieszka Mastej oraz s.jun. Dominika Niemczyk. Posługę sakramentalną sprawowali księża michalici: ks. Marcin Kałwik i ks. Wojciech Kapusta. Rozważając Słowo Boże, każda z uczestniczek mogła osobiście usłyszeć wezwanie Chrystusa do podjęcia drogi nieustannego nawracania. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu była możliwość symbolicznego oddania Chrystusowi niewłaściwych decyzji i ścieżek życia oraz przyjęcia Jego zaproszenia do kroczenia drogą miłości, wyrażającej się w konkretnych postawach wobec bliźnich. Zwieńczeniem tego czasu była wspólna Eucharystia oraz dzielenie się doświadczeniem wiary.