Wielkopostne rekolekcje dla rodziców dzieci z przedszkoli

W dniach 1-3.04.2022 w naszym Domu Rekolekcyjnym w Miejscu Piastowym, odbyły się rekolekcje dla rodziców dzieci z przedszkoli prowadzonych przez nasze Zgromadzenie. W spotkaniu tym uczestniczyło 17  rodzin.
Były to rodziny z Jasła, z Pruchnika, z Krakowa, z Częstochowy, z Poronina, z Ząbek i z Warszawy. Przewodnikiem duchowym w tym czasie był brat Jan Kania OFMCap. Poprzez głoszone Słowo Boże, katechezy, posługę sakramentalną oraz sprawowanie Eucharystii, towarzyszył On zarówno rodzicom, jak i dzieciom w odkrywaniu piękna Bożej Miłości. Opiekę nad grupą 36 dzieci sprawowały siostry dyrektorki z wszystkich przedszkoli.
Dzieci uczestniczyły w katechezach oraz integrowały się podczas wspólnej zabawy. W roku 150 rocznicy urodzin Czcigodnej Sł. Bożej Matki Anny Kaworek, cała wspólnota rekolekcyjna spotkała się na modlitwie przy sarkofagu Matki Anny, wypraszając potrzebne łaski dla swoich rodzin. Piękny czas spotkania przy Słowie Bożym, ubogacania się sobą, dzielenia się doświadczeniem wiary i codzienności, wspólnych rozmów i spotkań, z pewnością zaowocuje ogromnym dobrem. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym czasie, w każdej Rodzinie,  a także w naszej posłudze
w przedszkolach gdzie pracujemy.