Spotkanie formacyjne Sióstr po profesji wieczystej

W dniach 22.04- 24.04. 2022r. w Białobrzegach, w domu rekolekcyjnym “Emaus”, odbyło się  spotkanie formacyjne Młodych Sióstr Wieczystych. Tegoroczny zjazd wpisał się w wyjątkowe Święto  Miłosierdzia Bożego i dlatego upływał pod hasłem “Przebite Serce Miłosierdzia”. Spotkanie prowadziła s. Mistrzyni Agnieszka Zych oraz w sobotę do południa swoją obecnością towarzyszył nam ks. Witold Gawlik z diecezji radomskiej. W trwającej jeszcze Oktawie Zmartwychwstania Pana Jezusa, Bóg pozwolił nam zatrzymać się przy Jego Słowie i na nowo odkrywać Jego obecność i miłość, którą objawia w prostych znakach naszej codzienności. Podczas konferencji ks. Witold ukazywał wielkość Bożego Miłosierdzia w historii Narodu Wybranego, w przypowieściach o Synu Marnotrawnym i  Miłosiernym Samarytaninie,  które przejawia się na pierwszym miejscu w tym, że Bóg jest “TYM KTÓRY JEST” oraz zawsze na nas czeka, by nas przygarnąć do Swojego Przebitego, pełnego Miłosierdzia Serca. W czasie głoszonego Słowa ksiądz dzielił się także osobistym spotkaniem z Jezusem, co mocno poruszyło nasze serca. W czasie zjazdu doświadczyłyśmy również radości, która wypływa z bycia we wspólnocie, z piękna otaczającej, budzącej się do życia przyrody. Szczególnym darem  była dla nas kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, gdzie w Niedzielę mogłyśmy uczestniczyć w odpustowej Eucharystii. Wyrażamy wdzięczność za dar tego spotkania i w Miłosiernym Sercu Jezusa zanurzamy wszystkich, dzięki którym mogłyśmy odbyć nasze spotkanie formacyjne.