Niedziela z Matką Anną parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Kraków – Rżąka

      Na „Niedzielę z Matką Anną” ( 19. 06. 2022r. ) z racji 150 rocznicy  Jej Urodzin została zaproszona s. Fides Modlińska z Radomia na Ustroniu, która na wszystkich  Mszach Świętych zapoznawała parafian z osobą Czcigodnej Służebnicy Bożej  M. Anny Kaworek oraz Jej dziełem, jakim jest Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła.
Podkreślała szczególnie wybranie Jej przez Boga , aby poświęciła swe życie posłudze dzieciom biednym
i potrzebującym  w Zakładach Bł. Ks. Bronisława Markiewicza. Ukazała także trud Matki Anny podjęty z Woli Bożej, gdy cierpliwie i wytrwałością oczekiwała zatwierdzenia Zgromadzenia Sióstr Michalitek.
Na zakończenie każdego wystąpienia odmówiła modlitwę o beatyfikację M. Anny zachęcając uczestników liturgii do polecania Jej wstawiennictwu u Boga konkretnych ludzi i ich potrzeby.
Siostry z naszej wspólnoty włączyły się czynnie w Liturgię Słowa – czytając Słowo Boże, śpiewając psalmy
i prowadząc modlitwę powszechną wiernych.
Po każdej Eucharystii rozdawały obrazki z modlitwą o rychłą beatyfikację Sł. Bożej M. Anny Kaworek
i sprzedawały pozycje książkowe i broszury dotyczące tej postaci.
Parafianie z życzliwością i zainteresowaniem przyjmowali głoszone im słowo a ks. wikariusz Maciej Półtorak
w zastępstwie nieobecnego ks. proboszcza Andrzeja Pieroga dziękował s. Fides za trud głoszenia tego Słowa.
Niech będzie uwielbiony Bóg w Swoich Świętych i Błogosławionych, bo „któż jak Bóg”.
Opr. s. P. Remigiusza Dziewit