Odnowienia profesji zakonnej s. Elżbiety Borek

19 czerwca 2022 roku w Miejscu Piastowym odbyła się uroczystość odnowienia profesji zakonnej s. Elżbiety Borek CSSMA. Tydzień po złożonej profesji wieczystej w Zgromadzeniu Sióstr Św. Michała Archanioła s. Elżbieta odnowiła śluby zakonne w swojej rodzinnej parafii, w której otrzymała sakrament chrztu świętego, przyjęła pierwszą komunię świętą i odkryła dar powołania zakonnego. Eucharystii o godz. 11.00 przewodniczył ks. Piotr Bieniek CSMA – poprzedni proboszcz parafii w Miejscu Piastowym. Piękną liturgię wraz z asystą liturgiczną przygotował ks. Piotr Sękowski CSMA – wikariusz parafii. Wzruszającym momentem było przywitanie s. Elżbiety, wierszyki i życzenia płynące prosto z serc dzieciPodczas Eucharystii pięknie śpiewały dziewczynki ze scholi prowadzone przez s. Mariolę. Wobec rodziców, rodziny, parafian i licznie zgromadzonych sióstr michalitek wraz z Matką Generalną Julią Szteliga, s. Elżbieta odnowiła śluby a na zakończenie Eucharystii wyraziła serdeczną wdzięczność za wszelką otwartość, życzliwość, obecność i dar modlitwy. Swoją wdzięczność i życzenia dla Siostry wyrazili kapłani, przedstawiciele Rady Parafialnej, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich. Całość Uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna z racji trwającej Oktawy Bożego Ciała. Dzieci i wszyscy uczestnicy tego pięknego wydarzenia otrzymali pamiątkowe obrazki od siostry i cukierki. Wielką niespodzianką dla s. Elżbiety, dla gości i wszystkich parafian była obecność Orkiestry Dętej z Miejsca Piastowego, która oczekiwała na siostrę przed kościołem. Pięknie zagrali dla swojej parafianki, podkreślając rangę wydarzenia, złożyli życzenia a następnie odprowadzili s. Elżbietę i wszystkich zaproszonych gości do domu rodzinnego. 
Do domu s. Elżbietę prowadziły też z przodu i z tyłu wozy strażackie z flagami z godłem Zgromadzenia.
Wielka radość, wielkie święto w parafii i w Miejscu Piastowym 
Tym bardziej, że ponowienie ślubów s. Elżbiety wpisało się w obchody Jubileuszu 150. rocznicy urodzin Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek.
Razem z Matką Anną dziękujemy Bogu za dar powołania siostry z Miejsca Piastowego, które jest kolebką Michalickich Zgromadzeń.