Nowy Laureat Medalu Benemerenti – p. Rainer Schlaghecken

13 września br. w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Michalitek
w Miejscu Piastowym odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Benemerenti Rainerowi Schlaghecken, za szczególne zasługi w ponad 40-letniej współpracy ze Zgromadzeniem. Siostry Michalitki od lat posługują w Niemczech we współpracy z niemiecką Caritas w Diisseldorfie i mogły korzystać z wielorakiej pomocy
i doświadczenia Pana Schlagheckena. Doceniając jego wielką życzliwość i zaangażowanie we wzajemnej współpracy, decyzją Kapituły Medalu, Przełożona Generalna m. Julia Szteliga wraz z Radcą Gen. ks. Leszkiem Przybylskim przekazali to szczególne odznaczenie, które jest wyróżnieniem dla osób szczególnie zasłużonych dla rodziny Michalickiej. Przed wręczeniem Medalu Wikaria Gen. s. Zacharia Depta odczytała uroczystą laudację, w której przedstawiła Czcigodnego Laureata .Uroczystość ta odbyła w w Kaplicy Domu Generalnego godzinach porannych, po sprawowanej Mszy św., w obecności całej wspólnoty Sióstr Michalitek.