Rekolekcje dla dziewcząt

“Rekolekcje w ciszy, przy Słowie i na Adoracji” – taka forma przeżycia kilku dni skupienia zgromadziła w Miejscu Piastowym 6 dziewczyn. Dziewczynom towarzyszyły i prowadziły rekolekcje s Agnieszka Mastej i s Magda Karamuz. W sobotę konferencję głosił i posługą sakramentalną służył ks Mieczysław Job – michalita.
Od piątku 14.10. do niedzieli 16.10. dziewczęta budowały wspólnotę między sobą i trwały na modlitwie.
W ciszy nasłuchiwały Bożych natchnień, u boku Maryi odkrywały sens swoich pustyń, jako miejsca doświadczenia miłości Boga. Radosny czas agapy i dzielenia się echem z tego czasu, potwierdził ogromną łaskę
i działanie Boga w szczegółach codzienności. Za ten czas, osoby, sytuacje – chwała Panu!