Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek – Sanktuarium św. Michała Arch. i Bł.ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym

W niedzielę Chrztu Pańskiego w Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł.ks.Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym o godz. 11.00 odbyła się Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnej Sł. Bożej M. Anny Kaworek – 30. XII minionego roku wspominaliśmy 86 rocznicę Jej śmierci. We mszy św. uczestniczyła licznie wspólnota Sióstr Michalitek wraz wiernymi z parafii i pielgrzymami nawiedzającymi Sanktuarium. Eucharystię koncelebrowało wielu kapłanów Michalitów, a okolicznościowe Słowo wygłosił ks. Mieczysław Job. Nawiązując do tajemnicy dnia ukazał M. Annę jako tę, która poznając swą wartość i godność Dziecka Bożego całe życie pielęgnowała w sobie i powierzonych osobach to szczególne wyniesienie. “Stać blisko Jezusa i tych, których On wybrał i umilowawał jest największą życiowa mądrością”. Siostry czynnie uczestniczyły w Eucharystii przez animacje muzyczną i liturgię Słowa. Po Mszy św. wierni mogli zabrać ze sobą obrazki z modlitwami przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej, z wiarą prosząc o cuda uzdrowień za jej przyczyną.