Spotkanie formacyjne sióstr juniorystek

Jak co roku w dniach 27.12-01.01. 2023 w Domu Generalnym w Miejscu Piastowym odbyło się spotkanie formacyjne sióstr juniorystek pod opieką s. mistrzyni junioratu Agnieszki Zych.
Tematem spotkania były słowa św. Pawła zaczerpnięte z Listu do Galatów ,, Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”.
Tegoroczne rozważania głoszone przez ks. Leszka Ciocha michalitę, były kontynuacją wygłoszonych w ubiegłym roku konferencji prowadzonych poprzez kolejne stacje drogi krzyżowej pogłębionej o reflekcje nad życiem zakonnym.
Ten szczególny czas rozpoczęty spotkaniem z Matką Julią Szteliga zachęcał do trwania przy Krzyżu na wzór naszej Matki Współzałożycielki – Anny Kaworek. W czas zjazdu wpisały się uroczystości pogrzebowe naszej siostry Krzysztofy Skrzypczyńskiej oraz przejście do Domu Ojca papieża seniora Benedykta XVI. W ostatni dzień roku kalendarzowego cała wspólnota junioracka spotkała się, by dzielić radość przy wspólnym stole,
a następnie Siostry poprowadziły Adorację dziękczynną na zakończenie roku. Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za obfitość udzielonych nam w tym czasie łask oraz za możliwość spotkania w siostrzanym gronie.