Złoty Jubileusz s. Marty Kołodziejczyk

Wielbi dusza moja Pana…
W dniu 15.08.2023r. swoje uwielbienie dla Pana, w czasie Eucharystii wyśpiewała s. Marta Kołodziejczyk tegoroczna Złota Jubilatka. Dokładnie 50 lat temu w Uroczystość Wniebowzięcia NMP Siostra złożyła swoją pierwszą profesję. Dziś w obecności zgromadzonych Sióstr z placówek radomskich
i wiernych parafii Przytyk siostra uroczyście odnowiła swoją profesję. Tym samym dziękując Bogu za dar życia, powołania i wszystkie łaski otrzymane przez te lata posługi w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Michała Archanioła. Na mszy świętej zebrali się szczególnie członkowie grup działających przy parafii, którzy po jej zakończeniu złożyli Siostrze życzenia podziękowanie za cichą pokorą posługę. W liturgię zaangażował się też grupy młodzieżowo dziecięce, liczbie zabrani ministranci i schola parafialna.