Pielgrzymka do Klimkówki, w intencji nowych powołań.

W liturgiczne wspomnienie Św. S. Faustyny, 5 października, z Miejsca Piastowego, wyruszyła pielgrzymka,
w intencji nowych powołań, do Kościoła pw. Znalezienia Św. Krzyża, do Klimkówki. Kilka sióstr z naszej wspólnoty domowej, o godzinie 7.00, zgromadziło się przy Krypcie Matki Anny Kaworek. Po modlitwie przy naszej Współzałożycielce, udałyśmy się w drogę. Rozważając tajemnice różańca świętego, powierzałyśmy Panu sprawę powołań i przepraszałyśmy za własne zaniedbania i grzechy. W Klimkówce, zatrzymałyśmy się w domu u naszych sióstr, na wspólnym śniadaniu. Następnie wyruszyłyśmy dalej i odprawiałyśmy drogę krzyżową. Rozaważania dotyczyły pełnienia Woli Bożej. Po dotarciu do celu pielgrzymki- Kościoła, miała miejsce Eucharystia, na którą dołączyły siostry ze wspolnoty miejsteckiej. Nasz Kapelan, Ks. Zbigniew Baran,
w wygłoszonym kazaniu, podkreślał wartość Słowa Bożego. Skłaniał do refleksji, czy dostępność Pisma Świętego w dzisiejszych czasach jest powiązana z głębszym poznaniem Boga. Po Mszy Świętej trwaliśmy
na adoracji Pana. Następnie, po zakończonych modlitwach, był czas na wspólne spotkanie przy ognisku.
Nie zabrakło śpiewu, opowieści śmiesznych historii z dawnych lat i radości bycia razem.