Za wspólnotę Sióstr z Wielopola Skrzyńskiego
Za Zgromadzenie Księży Michalitów