Za wspólnotę Sióstr z Warszawy, Gołąbki
Za Rodziny Zaprzyjaźnione z naszymi placówkami
wychowawczymi i Stowarzyszenie ,,Nie Bądź
Obojętny” (NBO)