Wspólnotę Sióstr z Radomia, Wernera Za tych, którym służymy w kraju i na misjach i za siostry misjonarki

Wspólnotę Sióstr z Radomia, Ustronie Za zaangażowanych w Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom

Wspólnotę Sióstr z Przemyśla, Basztowa O rozwój dzieł apostolskich i wierność Charyzmatowi Zgromadzenia