Wspólnotę Sióstr z Przemyśla, Basztowa O rozwój dzieł apostolskich i wierność Charyzmatowi Zgromadzenia

Wspólnotę Sióstr z Ząbek Za powierzane nam intencje zapisanew księgach modlitw