Wspólnotę Sióstr z Monte San’Angelo O beatyfikację Cz. Sł. Bożej m. Anny Kaworek

Wspólnotę Sióstr z Szydłowca O opiekę Bożej Opatrzności nadnaszymi wspólnotami i całymZgromadzeniem

Wspólnotę Sióstr z Przemyśla O rozwój dzieł apostolskich i wierność Charyzmatowi Zgromadzenia