Category Archives: Ważne

Wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt

Wielkopostne dni skupienia dla dziewcząt odbyły się 26 marca 2022r. w Krakowie oraz 2 kwietnia 2022r. w Warszawie. Ich przewodnim tematem było wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Dni skupienia prowadziła s. Paulina Wojdyła, s. Agnieszka Mastej oraz s.jun. Dominika Niemczyk. Posługę sakramentalną sprawowali księża michalici: ks. Marcin Kałwik i ks. Wojciech Kapusta. Rozważając Słowo Boże, każda z uczestniczek mogła osobiście usłyszeć wezwanie Chrystusa do podjęcia drogi nieustannego nawracania.

Szkoła Podstawowa imienia S. Anny Kaworek w Biedrzychowciach

Matka Anna Kaworek, Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła 24 marca br. uroczyście „powróciła” do rodzinnych Biedrzychowic na Śląsku Opolskim, które są miejscem jej narodzin. Tego dnia oficjalnie została obrana Patronką istniejącej tam Szkoły Podstawowej. Podczas uroczystej mszy, którą koncelebrował biskup Rudolf Pierskała, został poświęcony sztandar placówki, a następnie na szkolnym budynku odsłonięto tablicę upamiętniająca to wydarzenie.

Uroczystości formacyjne w Paragwaju

Dnia 19 marca 2022 roku, w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, ślubowanie życia w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości odnowiły na kolejny rok, nasze cztery Siostry : s. Pamela Lopez, s. Tamara Dominguez, s. Lorena Villasanti i s. Elisa Benitez. Złożyły je na ręce Siostry Leonii Przybyło, która odebrała ich profesje, jako delegatka Matki Generalnej.

Św. Józef – Patron powołanych

Uroczystość św. Józefa to w Zgromadzeniu Sióstr Michalitek patronalne święto sióstr juniorystek, czyli najmłodszych profesek Zgromadzenia. W Domu Generalnym w Miejscu Piastowym obecnie przebywa 5 sióstr juniorystek, 2 z nich już wkrótce złożą profesji wieczystą. Pozostałe 11 odbywa swoją formację junioracką w innych domach Zgromadzenia w Polsce, Paragwaju i Kamerunie.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Wojna na Ukrainie wyzwoliła wśród wielu ludzi ogromny potencjał dobra i solidarności. Już od pierwszych dni wojny nasze siostry w Przemyślu na Basztowej otworzyły szeroko drzwi swojego domu zakonnego na przybywających uchodźców. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę przybywało potrzebujących. Dom zakonny zmienił się wielką noclegownię, najczęściej matki z dziećmi. Siostry wspólnoty na czele z przełożoną s. Moniką Sudy i grupą woluntariuszy z wielką ofiarnością, w dzień i w nocy, służą przybywającym. Kuchnia przygotowuje ciepłe posiłki. Dzięki ludziom dobrej woli stale dostarczane są rzeczy pierwszej potrzeby: koce, ubrania, bielizna, żywność, leki, woda, także obuwie na zmianę. Niektórzy przybywają tu całkowicie przemoczeni, bez własnego bagażu. W trudnej wędrówce do granicy z małym dzieckiem, niejednokrotnie trzeba było wyzbyć się nawet własnych rzeczy.